Παραγραφές και παύση ποινικής δίωξης

Standard

Σύμφωνα με την κύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για τα εγκλήματα και του Πρόςθετου Πρωτοκόλλου της σχετικά με την Ποινικοποίηση των Πράξεων ρατσιστικής και ξενοφοβικής φύσης που διαπράττονται μέσω συστημάτων υπολογιστών, οπως ο νόμο 4411/2016 ορίζει ως κάτωθι:

Άρθρο όγδοο

Παραγραφή και παύση ποινικής δίωξης

1. Εξαλείφεται το αξιόποινο και παύει η δίωξη των ακόλουθων αξιόποινων πράξεων, που έχουν τελεσθεί μέχρι και τις 31.3.2016: α) των πταισμάτων και β) των πλημμελημάτων, κατά των οποίων ο νόμος απειλεί ποινή φυλάκισης μέχρι δύο (2) έτη ή χρηματική ποινή ή και τις δύο ποινές.

2. Εάν, στην περίπτωση των πλημμελημάτων της παραγράφου 1, ο υπαίτιος υποπέσει μέσα σε δύο (2) έτη από τη δημοσίευση του νόμου σε νέα από δόλο αξιόποινη πράξη κακουργήματος ή πλημμελήματος και καταδικαστεί αμετάκλητα οποτεδήποτε σε ποινή στερητική της ελευθερίας ανώτερη των έξι (6) μηνών, συνεχίζεται η κατ’ αυτού παυθείσα ποινική δίωξη και δεν υπολογίζεται στο χρόνο παραγραφής του αξιόποινου της πρώτης πράξης ο διανυθείς χρόνος από την παύση της δίωξης μέχρι την αμετάκλητη καταδίκη για τη νέα πράξη.

3. Οι δικογραφίες που αφορούν τις παραπάνω αξιόποινες πράξεις, τίθενται στο αρχείο με πράξη του αρμόδιου εισαγγελέα ή δημόσιου κατηγόρου. Για την τύχη των πειστηρίων αποφαίνονται με αιτιολογημένη διάταξη, επί πλημμελημάτων ο αρμόδιος εισαγγελέας και επί πταισμάτων ο αρμόδιος πταισματοδίκης.

4. Οι αστικές αξιώσεις που απορρέουν από τις πράξεις που αναφέρονται στις προηγούμενες παραγράφους, δεν θίγονται με οποιονδήποτε τρόπο. Η παραγραφή του αξιοποίνου και η παύση της δίωξης δεν κωλύει την επιβολή των κατά νόμο προβλεπόμενων διοικητικών κυρώσεων στις υποθέσεις αυτές.

5. Η κατά τα ανωτέρω παραγραφή του αξιόποινου και η παύση της ποινικής δίωξης,

5. Η κατά τα ανωτέρω παραγραφή του αξιόποινου και η παύση της ποινικής δίωξης,

Α) ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΟΙΝΙΚΟ ΚΩΔΙΚΑ, ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ:

ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ για τα εγκλήματα:

81Α, Εγκλημα με ρατσιστικά χαρακτηριστικά

142, Προσβολή εναντίον της διεθνούς ειρήνης της χώρας

149, Κατασκοπεία

154, Προσβολή τιμής διπλωματικών αντιπροσώπων

155, Προσβολή συμβόλων ξένου κράτους

157 παρ. 3 εδάφιο β Εγκλήματα κατά πολιτικών σωμάτων και της Κυβέρνησης

158 παράγραφοι 1 και 2, Νόθευση εκλογής ή ψηφοφορίας

162, Εξαπάτηση εκλογέων

163, Παραβίαση της μυστικότητας της ψηφοφορίας

164 παρ. 1, Νόθευση της εκλογής

165 παράγραφοι 1 και 2, Δωροδοκία κατά τις εκλογές

166, Διατάραξη της εκλογής

173 παρ. 1, Απόδραση κρατουμένου

175, Αντιποίηση

177, Παραβίαση κατάσχεσης

178, Παραβίαση σφραγίδων που έθεσε η αρχή

181, Προσβολή συμβόλων του ελληνικού Κράτους.

182, Παραβίαση περιορισμών διαμονής

192, Διέγερση πολιτών σε βιαιοπραγίες ή διχόνοια

193 παρ. 1, Έγκλημα σε κατάσταση υπαίτιας μέθης

200, Διατάραξη θρησκευτικών συναθροίσεων

201, Περιύβριση νεκρών

215, Παράνομη έκδοση ανώνυμων ομολογιών

218 παρ. 3, Πλαστογραφία και κατάχρηση ενσήμων

220, Υφαρπαγή ψευδούς βεβαιώσεως

221 παράγραφοι 1 και 2, Ψευδείς ιατρικές πιστοποιήσεις

222, Υπεξαγωγή εγγράφων

228 παρ. 1, Παραπλάνηση σε Ψευδορκία

230, Ψευδής ανακοίνωση στην αρχή περί τελέσεως εγκλήματος

234, Παραβίαση της μυστικότητας δικαστικών συνεδριάσεων

241, Παραβίαση οικιακού ασύλου

251 παράγραφοι 1 και 2, Παραβίαση του δικαστικού απορρήτου

255, Αθέμιτη συμμετοχή υπαλλήλου σε πλειστηριασμό

259, Παράβαση καθήκοντος

261, Παρότρυνση υφισταμένων και ανοχή

286 παρ. 2, Παραβίαση των κανόνων της οικοδομικής

334 παρ. 1, Διατάραξη οικιακής ειρήνης

337, Προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας

345 παρ. 1 περιπτώσεις β ́ και γ ́, Αιμομιξία

346 παρ. 1, Ασέλγεια μεταξύ συγγενών

352Β, Προστασία της ιδιωτικής ζωής του ανήλικου θύματος

358, Παραβίαση της υποχρέωσης για διατροφή

359, Εγκατάλειψη εγκύου

360 παρ. 3, Παραμέληση της εποπτείας ανηλίκου

62 για τις περιπτώσεις που τελείται δια του τύπου Δυσφήμηση

375 παρ. 1 εδάφιο α ́, Υπεξαίρεση

377 περιπτώσεις αγοράς εμπορευμάτων με πίστωση, Κλοπές – υπεξαιρέσεις ευτελούς αξίας

389 παρ. 1, Απατηλή πρόκληση βλάβης

397 παράγραφοι 1 και 2, Καταδολίευση δανειστών

398 απλή χρεοκοπία,

399 παράγραφοι 1 και 2, Παρακώλυση της άσκησης δικαιώματος

403 παράγραφοι 1 και 2, Παραπλάνηση ανηλίκων σε χρέη

406, Παραπλάνηση σε χρηματιστηριακές πράξεις

β) του άρθρου 2 παρ. 11 περίπτωση β ́ του N. 2168/1993,

Οπλα Πυρομαχικά εισαγωγή από το εξωτερικό

γ) του άρθρου 28 παρ. 1 του N. 1650/1986, Προστασία του Περιβάλλοντος

δ) του άρθρου πέμπτου του N. 2803/2000, Απάτη ελάσσονος αξίας σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

ε) του άρθρου 45 παρ. 1 περιπτώσεις δ ́ και θ ́ εδάφιο α ́ του N. 3691/2008,

Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας

στ) του άρθρου 6 παρ. 4 και παρ. 6 του N. 3213/2003, Δήλωση και έλεγχος περιουσιακής κατάστασης βουλευτών, δημόσιων λειτουργών και υπαλλήλων, ιδιοκτητών μέσων μαζικής ενημέρωσης και άλλων κατηγοριών προσώπων.

Μη υποβολή ή υποβολή ανακριβούς δήλωσης

ζ) του άρθρου μόνου παρ. 1 του N. 690/1945,

Συνέπειες για μη καταβολή δεδουλευμένων αποδοχών

η) του άρθρου 28 του N. 3996/2011,παραβαση διατάξεων εργατικής νομοθεσίας

θ) του άρθρου 29 του N. 703/1977 Μονοπώλια-Προστασία Ελ. Ανταγωνισμού ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ ΒΛ.Ν.3959/2011

και του άρθρου 44 του N. 3959/2011, Προστασία του ελεύθερου ανταγωνισμού

ι) του άρθρου 6 του N. 456/1976, Περί φωτοβολίδων και πυροτεχνημάτων

ια) του άρθρου 41ΣΤ του N. 2725/1999, Ερασιτεχνικός-Επαγγελματικός αθλητισμός Αδικήματα βίας με αφορμή αθλητικές εκδηλώσεις

ιβ) του άρθρου 59 εδάφιο α ́ του N. 3028/2002,

Προστασία Αρχαιοτήτων-Πολιτιστ. Κληρονομιάς -Παράνομη μεταβίβαση μνημείου

ιγ) του άρθρου 13 του N. 3402/2005,

Αναδιοργάνωση του συστήματος αιμοδοσίας

ιδ) του άρθρου 9 παράγραφοι 1 και 3 του N. 3500/2006,

Ενδοοικογενειακή προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας

ιε) του άρθρου 31 παράγραφοι 4 και 6 του N. 3904/2010,

παρ. 4 Όλες οι παραβάσεις των διατάξεων όλων των βασιλικών και προεδρικών διαταγμάτων, καθώς και όλων των υπουργικών αποφάσεων, που ερείδονται ως προς την ποινική κύρωση στις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. ΓΠΛΔ/1911, όπως κωδικοποιήθηκαν σε ενιαίο κείμενο με το β.δ. της 25 Αυγ. / 5 Σεπτ. 1920 (ΦΕΚ

200 Β`) ή έχουν εκδοθεί κατ` εξουσιοδότηση του ν. ΓΠΛΔ/1911 ή του ως άνω κωδικοποιητικού βασιλικού διατάγματος, τιμωρούνται με κράτηση μέχρι τριών (3) μηνών ή με πρόστιμο μέχρι τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ.

Παρ. 6 . Ολες οι παραβάσεις των διατάξεων του β.δ. 748/1966 τιμωρούνται με πρόστιμο μέχρι τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ.

ιστ) του άρθρου τρίτου του N. 1788/1988,

Ποινικές κυρώσεις παραβατών ωραρίου-πενθημέρου

ιζ) του N. 927/1979

περί κολασμού πράξεων ή ενεργειών αποσκοπουσών εις φυλετικάς διακρίσεις

Αικατερίνη Φραγκιαδάκη

Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω

Τηλ: 6974386276

Email : lawyersgroup6@gmail.com

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s