Ανακοπή κατά διαταγής πληρωμής τράπεζας. Πρόσθετοι λόγοι και προσεπίκληση

Standard

Το Ειρηνοδικείο Αθηνών, ακύρωσε τη διαταγή πληρωμής από πιστωτική κάρτα της τράπεζας, λόγω του ανατοκισμού της ειδικής εισφοράς και των άλλων προμηθειών.

Συνέχεια ανάγνωσης

Σύμβαση εμπιστευτικότητας (υπόδειγμα)

Standard


ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ


Στην Αθήνα σήμερα την ………,2022 μεταξύ των εδώ συμβαλλομένων:

 1. Της Αικατερίνης Δ. Φραγκιαδάκη, δικηγόρου (ΑΜΔΣΑ ……..) με έδρα την Αγία Παρασκευή, οδού …… και ΑΦΜ …… εφεξής καλούμενη «Αντισυμβαλλόμενη» και
 2. Η ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία «……….με επάγγελμα …,,,,,,, , οδού …,,αρ., όπως νόμιμα εκπροσωπείται δια
  του………………………………………………., εφεξής καλούμενη «Εταιρία» αναλαμβάνει την υποχρέωση της ..,,,, που της προμήθευσε
  σύμφωνα και …….της Αντισυμβαλλόμενης
  σύμφωνα με το Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών της Εταιρίας
  Η Αντισυμβαλλόμενη αναλαμβάνει την υποχρέωση την φετινή χρονιά να
  καταβάλει, σύμφωνα με το παραστατικό παραγγελίας πώλησης της Εταιρίας …….το ποσόν …….και η Εταιρία αναλαμβάνει την παροχή …….
  Σημαντικό δε είναι, η Εταιρία να της γνωρίσει ….
Συνέχεια ανάγνωσης

Ανάρτηση προσωρινών κτηματολογικών στοιχείων για τους δήμους Μεγαρέων και Οινόης

Standard

Το Κτηματολόγιο με σχετική του ενημέρωση, ορίζει την 12η Ιανουαρίου 2022, ως ημερομηνία έναρξης της Ανάρτησης των Προσωρινών Κτηματολογικών Πινάκων και Διαγραμμάτων επί των ακινήτων που βρίσκονται στον προκαποδιστριακό Δήμο Μεγαρέων και στην κοινότητα Οινόης της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής, αναγράφοντας τα ακόλουθα:

Συνέχεια ανάγνωσης

Άυλο συναινετικό διαζύγιο

Standard

Με τις υπ’ Αριθμ. 70057 οίκ. Αποφάσεις, στο ΦΕΚ Β´6390/31-12-2021, εκδόθηκε η Ηλεκτρονική υπηρεσία έκδοσης άυλου συναινετικού διαζυγίου μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr- ΕΨΠ).

Συνέχεια ανάγνωσης