Άρνηση μεταγραφής από την Προϊσταμένη του Κτηματολογικού γραφείου

Standard

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ 2056/2014
ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
(Εκουσία Δικαιοδοσία)
Αποτελούμενο από το Δικαστή, Δημήτριο ΔΑΓΛΑ Πρωτοδίκη, που ορίστηκε από το Τριμελές Συμβούλιο Διεύθυνσης του Πρωτοδικείου Πειραιά και τη Γραμματέα Βασιλική Νιώτη.


Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του, στις 11/3/2014 για να δικάσει την υπόθεση:
ΤΟΥ ΕΚΚΑΛΟΥΝΤΟΣ: Εισαγγελέα Πρωτοδικών Πειραιά, ο οποίος δεν παραστάθηκε.
ΤΩΝ ΕΦΕΣΙΒΛΗΤΩΝ : 1. … 2…. Παραστάθηκαν αμφότεροι στο ακροατήριο δια του πληρεξούσιου Δικηγόρου τους Μιχαήλ ΧΑΤΖΗΑΡΣΕΝΙΟΥ. 3….
Οι εφεσίβλητοι ζήτησαν να γίνει δεκτή η από 25-2-2013 αίτησή τους που απηύθυναν ενώπιον του Ειρηνοδικείου Πειραιά.
Το Πρωτοβάθμιο Δικαστήριο με την υπ’ αριθμ.13/2013 απόφασή του, δέχτηκε την αίτηση.
Ήδη ο εκκαλών (Εισαγγελέας Πρωτοδικών Πειραιά) με την από 29-10-2013 έφεσή του, προσβάλλει την απόφαση αυτή. Η σχετική έφεση κατατέθηκε στη Γραμματεία του Δικαστηρίου αυτού με αριθμό 8091/2013, προσδιορίστηκε για την παραπάνω δικάσιμο και γράφτηκε στο πινάκιο.
Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης ο πληρεξούσιος δικηγόρος των εφεσιβλήτων ζήτησε να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται στις προτάσεις του.
ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ
Η υπό κρίση από 29.10.2013 (με αριθμούς κατάθεσης 10/2013 ενώπιον του Ειρηνοδικείου Σαλαμίνας και 8091/2013 ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιά) έφεση του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Πειραιά κατά της υπ` αρ 13/2013 αποφάσεως του Ειρηνοδικείου Σαλαμίνας, η οποία εκδόθηκε κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας (άρθρα 739, 740 επ., 761 και 791 § 2 ΚΠολΔ) επί της από 25.2.2013 αιτήσεως των ήδη εφεσίβλητων (Γρηγορίου Μπασιά, Πολύμνιας Μπασιά και Νικολάου Μπασιά), έχει ασκηθεί νομότυπα και εμπρόθεσμα (άρθρα 17Α, 495 § 1, 511, 513 § 1β, 516, 518 § 2 ΚΠολΔ, το οποίο κατά τη διάταξη του άρθρου 741 του ίδιου Κώδικα εφαρμόζεται στην υπό κρίση υπόθεση, που δικάζεται κατά την πιο πάνω διαδικασία, ως και 761 ΚΠολΔ). Επομένως, πρέπει να γίνει τυπικά δεκτή και να ερευνηθεί περαιτέρω η βασιμότητα του μοναδικού λόγου της κατά την ίδια διαδικασία (άρθρο 533 § 1 ΚΠολΔ), ερήμην του εκκαλούντος Εισαγγελέα Πρωτοδικών Πειραιά, ο οποίος και επισπεύδει τη συζήτηση της υποθέσεως (βλ σχετική πράξη κατάθεσης ενώπιον του παρόντος Δικαστηρίου και προσδιορισμού δικασίμου για την αναφερομένη στην αρχή της παρούσας δικάσιμο), θα προχωρήσει όμως η συζήτηση σαν να είχε εμφανιστεί και αυτός ο διάδικος (άρθρο 764 § 2 εδ. β` ΚΠολΔ).
Στην προκειμένη περίπτωση με την απευθυνόμενη ενώπιον του πρωτοβάθμιου δικαστηρίου πιο πάνω αίτηση οι αιτούντες και ήδη εφεσίβλητοι, ζήτησαν να διαταχθεί η προϊσταμένη του Κτηματολογικού Γραφείου Σαλαμίνας να προβεί στη μεταγραφή και καταχώρηση στα οικεία κτηματολογικά φύλλα της αναφερομένης σε αυτήν συμβολαιογραφικής πράξης σύστασης οριζοντίου ιδιοκτησίας, την οποία αυτή είχε αρνηθεί να μεταγράψει, ως και των μετέπειτα πράξεων σε σχέση με το ίδιο ακίνητο. Το πρωτοβάθμιο δικαστήριο με την εκκαλούμενη απόφασή του δέχθηκε την αίτηση – με εξαίρεση ως προς το αίτημα που αφορούσε στις μετέπειτα πράξεις, το οποίο απέρριψε – και διέταξε την ως άνω προϊσταμένη να προβεί στην μεταγραφή και καταχώρηση στα οικεία κτηματολογικά φύλλα του συμβολαίου αυτού. Την απόφαση αυτή προσέβαλε ο Εισαγγελέας Πρωτοδικών Πειραιά με την υπό κρίση έφεσή του για εσφαλμένη εφαρμογή του νόμου και ζητεί να εξαφανιστεί η εκκαλουμένη και να απορριφθεί η αίτηση, επί τω (μοναδικώ) λόγω ότι αυτή εκδόθηκε από υλικά αναρμόδιο δικαστήριο, ήτοι το Ειρηνοδικείο (Σαλαμίνας) αντί του υλικά αρμοδίου δικαστηρίου, ήτοι του Μονομελούς Πρωτοδικείου (Πειραιά). Ο λόγος αυτός της εφέσεως βάσιμος τυγχάνει, καθώς σύμφωνα με το άρθρο 20 ν 4055/2012, που τροποποίησε το άρθρο 3 ΕισΝΚΠολΔ, σε συνδυασμό και με το άρθρο 16 παρ 5 ν 2664/1998 ως ήδη ισχύει καθιερώνεται αποκλειστική υλική αρμοδιότητα του Μονομελούς Πρωτοδικείου έναντι του Ειρηνοδικείου αναφορικά με τις αναφυόμενες ως εν προκειμένω διαφορές του ν. 2664/1998 ως αυτός ήδη ισχύει, αφού ρητά ορίζεται ότι «οι αντιρρήσεις υποβάλλονται με αίτηση ενώπιον του Κτηματολογικού Δικαστή (ή σε περίπτωση μη ορισμού του, του Μονομελούς Πρωτοδικείου)…». Εν όψει των ανωτέρω, πρέπει η έφεση να γίνει δεκτή, να εξαφανιστεί η εκκαλουμένη απόφαση λόγω υλικής αναρμοδιότητας του πρωτοβαθμίου δικαστηρίου και να παραπεμφθεί η υπόθεση σύμφωνα με το άρθρο 535 παρ 2 ΚΠολΔ στο αρμόδιο δικαστήριο, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο διατακτικό.
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Δικάζει ερήμην του εκκαλούντος.
Δέχεται τυπικά και ουσιαστικά την έφεση.
Εξαφανίζει την υπ’ αρ 13/2013 απόφαση του Ειρηνοδικείου Σαλαμίνας.
Παραπέμπει την υπόθεση (αίτηση) προς εκδίκαση κατά την εκουσία δικαιοδοσία υπό του αρμοδίου Κτηματολογικού Δικαστή, ή του νομίμου αναπληρωτή του, του Πρωτοδικείου Πειραιά.
Κρίθηκε, αποφασίσθηκε και δημοσιεύθηκε στον Πειραιά στις 28-4-2014, σε έκτακτη και δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριο του Δικαστηρίου τούτου, με απόντες τους διαδίκους και τους πληρεξουσίους δικηγόρους τους.

Πηγή: Ισοκράτης

Αικατερίνη Φραγκιαδάκη

Δικηγόρος παρ΄Αρείω Πάγω

τηλ: 6974386276

image

 

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s