Νομοθεσία β´αποκλεισμού (Πράξεις νομοθετικού περιεχομένου)

Standard

• Ένορκες από δικηγόρους : άρθρο 74 του ν. 4690/2020 και ν. 4722/15.9.2020 για παράταση ισχύος δικονομικών ρυθμίσεων λόγω πανδημίας

Εμβολιασμός: ΦΕΚ Β´4792/30-10-2020

Συνέχεια ανάγνωσης

Κληρονομική διαδοχή κυοφορούμενου

Standard

Μον.Πρωτ.Ρόδου 259/2012

Κληρονομικό δικαίωμα του κυοφορούμενου : «Σύµφωνα µε το άρθρο 1711 ΑΚ ο κυοφορούµενος µπορεί να κληρονοµήσει τόσο εκ διαθήκης όσο και εξ αδιαθέτου. Η ρύθµιση βρίσκεται σε αρµονία µε την ΑΚ 36. Συνεπώς ο κυοφορούµενος έχει πλήρη ικανότητα να κληρονοµήσει, υπό την αναβλητική νοµική αίρεση (condition iuris) ότι θα γεννηθεί ζωντανός. Αν η αίρεση πληρωθεί, ο κυοφορούµενος θεωρείται ότι ήταν ήδη κατά το θάνατο του κληρονοµούµενου (ενέργεια ex tunc) γεννηµένος. Συνεπώς είχε κατά τον ίδιο χρόνο την ικανότητα να κληρονοµήσει και γι`αυτό αποκτά και κληρονοµικό δικαίωµα (ΑΚ 36, 1710 παρ.1).

Συνέχεια ανάγνωσης

Δικαστικές αποφάσεις που δεν παίρνουν σφραγίδα της Χάγης

Standard

Η χώρα μας για ορισμένες χώρες, όπως η Αλβανία, η Γεωργία, το Κιργιστάν, η Μογγολία και το Περού, έχει εγείρει αντίταξη στην προσχώρησή τους στη Σύμβαση της Χάγης.

Συνέχεια ανάγνωσης

Πρόσβαση στα ιατρικά αρχεία του αποβιώσαντος από τους κληρονόμους του.

Standard

Οι κληρονόμοι του αποβιώσαντος σε περίπτωση «αποτυχημένης »
ιατρικής πράξης.

Η θεώρηση της επαγγελματικής ευθύνης στο πλαίσιο της παροχής υπηρεσιών τόσο στο ευρωπαϊκό δίκαιο, όσο και στο ελληνικό βρίσκει έρεισμα στο άρθρο 8 του Ν. 2251/1994, περί προστασία του καταναλωτή και τις διατάξεις του ενοχικού δικαίου.
Ως σημείο εκκίνησης θα πρέπει να γίνει η λήψη του πλήρους ιατρικού φακέλου του αποβιώσαντος.

Συνέχεια ανάγνωσης

Προσφυγή ΟΑΕΕ -ΙΚΑ κατά πράξεως οργάνου του (Τοπική Διοικητική Επιτροπή) – Συνταγματικότητα ρύθμισης (συνέχεια)-.

Standard

  Με τον ν. 4052/2012 που επιγράφεται ως «Νόμος αρμοδιότητας Υπουργείων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για εφαρμογή του νόμου ‘Έγκριση των Σχεδίων Συμβάσεων Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Τράπεζας της Ελλάδος, του Σχεδίου του Μνημονίου Συνεννόησης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες επείγουσες διατάξεις για τη μείωση του δημοσίου χρέους και τη διάσωση της εθνικής οικονομίας” και άλλες διατάξεις» ενδοστρεφής δίκη επαναφέρθηκε σε ισχύ με την παρ. 3 της περ. ΙΑ του άρθρου 138 του ν. 4052/2012 (φεκ. 41Α΄) για τις υποθέσεις εκείνες των οποίων το αντικείμενο είναι μεγαλύτερο των 2.000 ευρώ.

Συνέχεια ανάγνωσης

Ανάρτηση Κτηματολογικών Στοιχείων των ΟΤΑ Αγίου Κωνσταντίνου, Κερατέας και Λαυρεωτικής του Δήμου Κερατέας και Αναβύσσου, Καλυβίων Θουρικού, Κουβαρά, Παλαιάς Φώκαιας και Σαρωνίδας του Δήμου Σαρωνικού

Standard

Ανάρτηση των Κτηματολογικών Στοιχείων των κατωτέρω Ο.Τ.Α

Διευθύνσεις Γραφείων Κτηματογράφησης:

1) Για τους Ο.Τ.Α. Αγίου Κωνσταντίνου, Κερατέας και Λαυρεωτικής:

Όθωνος και Μπουμπουλίνας, Κερατέα, ΤΚ 19001, τηλ. 22990-43006

2) Για τους Ο.Τ.Α. Αναβύσσου, Καλυβίων Θορικού, Κουβαρά, Παλαιάς Φώκαιας και Σαρωνίδος:

Βασ. Κωνσταντίνου και Κρήτης, κτίριο Δημαρχείου Αναβύσσου, TK 19013,

τηλ. 22910-38899

Λήξη υποβολής αίτησης διόρθωσης / ένστασης ( κάτοικοι εσωτερικού ) 19-12-2016

Λήξη υποβολής αίτησης διόρθωσης/ ένστασης ( κάτοικοι εξωτερικού ) 17 -02 – 2017

Για περισσότερες πληροφορίες

Αικατερίνη Φραγκιαδάκη

Τηλ. επικοινωνίας 6974386276

Email: lawyersgroup6@gmail.com

image