Συμμόρφωση της επιχείρησης με τον GDPR

Standard

Το δικηγορικό μου γραφείο εξασφαλίζει την πλήρη συμμόρφωση της επιχείρησής σας με το Γενικό Κανονισμό των Προσωπικών Δεδομένων (GDPR), μέσω της μεθόδου που αναπτύσσω και ακολουθώντας την κατωτέρω διαδικασία:

Συνέχεια ανάγνωσης

Πολιτική Επεξεργασίας και προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων

Standard

Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων αφορά τις προϋποθέσεις συλλογής, αποθήκευσης και χρήσης των προσωπικών σας στοιχείων από τη δικηγόρο Αικατερίνη Φραγκιαδάκη.

Συνέχεια ανάγνωσης