Επαναλειτουργία του δικηγορικού γραφείου

Standard
⚖️ Το δικηγορικό γραφείο της Αικατερίνης Φραγκιαδάκη επαναλειτουργεί από τη Δευτέρα 4 Μαΐου 2020. Όπως πάντα η επίσκεψη γίνεται με προκαθορισμένο ραντεβού. Συνέχεια ανάγνωσης

Πτυχία πανεπιστημίων και σφραγίδα Χάγης (apostille)II

Standard

Τα πτυχία των πανεπιστημονικών σχολών προκειμένου να χρησιμοποιηθούν σε χώρες που έχουν υπογράψει τη Συμβάσεως της Χάγης (της 5ης Οκτωβρίου 1961 – APOSTILLE), όπου η επικύρωση τους γίνεται από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση, που χορηγεί τη Σφραγίδα.

Συνέχεια ανάγνωσης

Ελληνικές δικαστικές αποφάσεις προς εκτέλεση σ’αλλοδαπές χώρες, που δεν λαμβάνουν apostile I

Standard

Για τις  Ελληνικές δικαστικές αποφάσεις προς εκτέλεση σε αλλοδαπές χώρες, όπου η χώρα μας έχει εγείρει αντιτάξη στην προσχώρησή τους στη σύμβαση (apostile), ακολουθείται η κατωτέρω διαδικασία:

Συνέχεια ανάγνωσης