Ιατρικό σφάλμα

Standard

Έκταση ευθύνης.

Από τις διατάξεις του άρθρου 24 α.ν 1565/1939 «περί Κώδικος ασκήσεως του ιατρικού επαγγέλματος, που διατηρήθηκε σε ισχύ και μετά την εισαγωγή του ΑΚ κατά το άρθρ. 47 του ΕισΝΑΚ, σε συνδυασμό με τα άρθρα 330 και 914 ΑΚ, προκύπτει ότι ο ιατρός ευθύνεται σε αποζημίωση για τη ζημία που έπαθε ο ασθενής πελάτης του από κάθε αμέλειά του,

Συνέχεια ανάγνωσης