Επαναλειτουργία του δικηγορικού γραφείου

Standard
⚖️ Το δικηγορικό γραφείο της Αικατερίνης Φραγκιαδάκη επαναλειτουργεί από τη Δευτέρα 4 Μαΐου 2020. Όπως πάντα η επίσκεψη γίνεται με προκαθορισμένο ραντεβού. Συνέχεια ανάγνωσης

Διαταγή προς πρόσωπα που τηρούν βιβλία δημοσιότητας ιδιωτικών εγγράφων

Standard

Όταν αμφισβητείται έννομο συμφέρον από πρόσωπα που τηρούν βιβλία δημοσιότητας ιδιωτικών εγγράφων (άρθρο 791 παρ.2 ΚΠολΔ), όπως :
– Στα βιβλία μεταγραφών, υποθηκών, κατασχέσεων και διεκδικήσεων που τηρούν οι υποθηκοφύλακες στα υποθηκοφυλάκεια
– Στα βιβλία του κτηματολογίου
– Στα νηολόγια
– Στο μητρώο της υπηρεσίας πολιτικής αεροπορίας

Συνέχεια ανάγνωσης