Ενδικοφανής προσφυγή κατά της απορριπτικής απόφασης της υπηρεσίας Ασύλου.

Standard
Κατά των αποφάσεων που απορρίπτουν αίτηση παροχής διεθνούς προστασίας ή ανακαλούν το καθεστώς αυτό μπορεί να ασκηθεί ενδικοφανής προσφυγή σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 61 και 62 Συνέχεια ανάγνωσης