Η υπαγωγή των ασφαλιστικών οργανισμών στο Ν. 3869/2010 – Υπερχρεωμένα νοικοκυριά (νομολογιά)

Standard

ΕιρΑθ 771/2016

Υπερχρεωμένα Νοικοκυριά. Αντισυνταγματική η υπαγωγή των ασφαλιστικών οργανισμών στο άρθρο 1§2β του Ν. 3869/2010 διότι αντίκειται στο άρθρο 22 του Συντάγματος που επιβάλλει την λειτουργία βιώσιμων ασφαλιστικών οργανισμών και υποχρεώνει τον νομοθέτη να προβαίνει σε ειδικές ρυθμίσεις με γνώμονα πάντοτε την προστασία του ασφαλιστικού κεφαλαίου και την προαγωγή της ίδιας της κοινωνικής ασφάλισης. Συνέχεια ανάγνωσης

Νόμος Κατσέλη και διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής του για τις οφειλές των υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων

Standard

Νόμο Κατσέλη 3869/2010 – ΦΕΚ Α 130/03-08-2010 και Ν. 4336/2015 ΦΕΚ Α 94/ 14-8-2015

Με τις διατάξεις του Ν. 4336/2015 (Μέρος Β Άρθρο 2  παρ. Α’ Υπ. Α4 Κεφ. Α άρθρα 1-4 ) τροποποιείται και διευρύνεται το πεδίο εφαρμογής των διατάξεων του Ν. 3869/2010 σχετικά με τη ρύθμιση των υπερχρεωμένων φυςικών προςώπων» και παρέχεται η δυνατότητα ρύθμισης, εκτός των άλλων, των βεβαιωμένων οφειλών προς το Δημόσιο, τη Φορολογική Διοίκηση, τους ΟΤΑ Α’ και Β’ και τους Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης.

Συνέχεια ανάγνωσης

Ν.3869/2010 Νόμος Κατσέλη – Δικαιολογητικά για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά

Standard

• Αντίγραφο Δελτίου Ταυτότητας
• Πρόσφατο Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης
• Τις φορολογικές δηλώσεις των οικονομικών ετών 2010-2011-2012-2013 και 2014
• Τα εκκαθαριστικά σημειώματα των οικονομικών ετών 2010- 2011-2012 -2013 και 2014
• Το E9 του έτους 2015
• Πρόσφατη αναλυτική κατάσταση οφειλών
• Αντίγραφο της δανειστικής σύμβασης
• Το συμβόλαιο του ακινήτου
• Το πιστοποιητικό μεταγραφής στο Υποθηκοφυλακείο του ακινήτου
• Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου γενικής χρήσης του οφειλέτη
• Υπεύθυνη δήλωση για την πληρότητα καταστάσεων περιουσίας και μεταβιβάσεων
• Φύλο υπολογισμού της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου (ΕΝΦΙΑ)
• Τέσσερα (4) φύλλα υπολογισμού της αντικειμενικής αξίας της συμβολαιογράφου
• Λογαριασμοί ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ και κοινοχρήστων του ακινήτου

Αικατερίνη Φραγκιαδάκη

Δικηγόρος

Τηλ. επικοινωνία 6974386276