Εμπαθής και συκοφαντική δυσφήμηση (νομολογία).

Standard
Δικαστήριο: ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ
Τόπος: ΑΘΗΝΑ
Αριθ. Απόφασης: 2413
Ετος: 2008

Περίληψη

Αιτιολογίας επάρκεια – Υπέρβαση εξουσίας – Δυσφήμηση συκοφαντική – Τύπος -. Συκοφαντική δυσφήμηση δια του τύπου. Στοιχεία εγκλήματος. Λόγος αναιρέσεως για υπέρβαση εξουσίας, διότι δεν υπάρχει έγκληση για ορισμένα συκοφαντικά γεγονότα που αναφέρονται στην απόφαση και για έλλειψη αιτιολογίας ως προς το στοιχείο της γνώσεως. Έννοια γεγονότων. Αξιολογικές κρίσεις που συνδέονται με γεγονότα. Απορρίπτει αναίρεση.Συνέχεια ανάγνωσης