Πτυχία πανεπιστημίων και σφραγίδα Χάγης (apostille)II

Standard

Τα πτυχία των πανεπιστημονικών σχολών προκειμένου να χρησιμοποιηθούν σε χώρες που έχουν υπογράψει τη Συμβάσεως της Χάγης (της 5ης Οκτωβρίου 1961 – APOSTILLE), όπου η επικύρωση τους γίνεται από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση, που χορηγεί τη Σφραγίδα.

Συνέχεια ανάγνωσης

Ελληνικές δικαστικές αποφάσεις προς εκτέλεση σ’αλλοδαπές χώρες, που δεν λαμβάνουν apostile I

Standard

Για τις  Ελληνικές δικαστικές αποφάσεις προς εκτέλεση σε αλλοδαπές χώρες, όπου η χώρα μας έχει εγείρει αντιτάξη στην προσχώρησή τους στη σύμβαση (apostile), ακολουθείται η κατωτέρω διαδικασία:

Συνέχεια ανάγνωσης

Δικαστικές αποφάσεις που δεν παίρνουν σφραγίδα της Χάγης

Standard

Η χώρα μας για ορισμένες χώρες, όπως η Αλβανία, η Γεωργία, το Κιργιστάν, η Μογγολία και το Περού, έχει εγείρει αντίταξη στην προσχώρησή τους στη Σύμβαση της Χάγης.

Συνέχεια ανάγνωσης