Αποσφράγιση διαμερίσματος με αιτούντα τον επικαρπωτή

Standard

Το Ειρηνοδικείο Αθηνών  με την υπ´ αριθμ. …../2018 απόφασή του, έκανε δεκτή την αίτηση του επικαρπωτή διαμερίσματος για την αποσφράγισή του.

Συνέχεια ανάγνωσης