Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας III (διαρκής ενημέρωση)

Standard

• ΦΕΚ Β´ 4054/03-09-2021, Αποφάσεις Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 53950, για το χρονικό διάστημα από τη Δευτέρα, 6 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 13 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 6:00.

Συνέχεια ανάγνωσης

Αναστολή προθεσμιών κατά τη συμφιλιωτική διαδικασία και τη διαδικασία επίλυσης εργατικών διαφορών

Standard

Ο εργαζόμενος για τις διαφορές με τον εργοδότη του, που πηγάζουν από τη σχέση εργασίας σύμφωνα με την εφαρμογή της εργατικής νομοθεσίας και των όρων των ατομικών ή των συλλογικών συμβάσεων, για την επίλυση τους, έχει τη δυνατότητα της υποβολής αιτήματος στην Επιθεώρηση Εργασίας.

Συνέχεια ανάγνωσης

Πολιτική Επεξεργασίας και προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων

Standard

Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων αφορά τις προϋποθέσεις συλλογής, αποθήκευσης και χρήσης των προσωπικών σας στοιχείων από τη δικηγόρο Αικατερίνη Φραγκιαδάκη.

Συνέχεια ανάγνωσης

Πνευματική ιδιοκτησία (νομολογία)

Standard

ΕΦΑθ. 80/2008

Προστασία πνευματικής ιδιοκτησίας – Ορισμός του πνευματικού έργου – Περιοδικά -.

Η πνευματική ιδιοκτησία περιλαμβάνει αφενός το δικαίωμα εκμετάλλευσης του έργου (περιουσιακό δικαίωμα) και αφετέρου το δικαίωμα της προστασίας του προσωπικού δεσμού του δημιουργού με αυτό (ηθικό δικαίωμα). Προϋπόθεση της παρεχόμενης προστασίας του έργου είναι η ανταπόκριση αυτού στην οριζόμενη από το νόμο ρήτρα της πρωτοτυπίας. Έννοια «πρωτότυπου έργου».

Συνέχεια ανάγνωσης