Προϋποθέσεις έγκυρης συναίνεσης ασθενούς για τη διενέργεια ιατρικών πράξεων.

Standard

Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών

Αριθ. 5689/2017

«Προϋποθέσεις έγκυρης συναίνεσης ασθενούς για την διενέργεια ιατρικών πράξεων. Προσβολή της προσωπικότητας σε περίπτωση αισθητικής επέμβασης.»

Συνέχεια ανάγνωσης