Νομοθεσία ά αποκλεισμού (πράξεις νομοθετικού περιεχομένου)

Standard
1) την υπ΄αρθ 15791 απόφαση (ΦΕΚ Β΄784/10-03-2020) για την αναστολή λειτουργίας του Δικαστικού Μεγάρου του Ειρηνοδικείου Αθηνών λόγω του αιφνίδιου συμβάντος της πυρκαγιάς, Συνέχεια ανάγνωσης

Νομοθεσία β´αποκλεισμού (Πράξεις νομοθετικού περιεχομένου)- διαρκής ενημέρωση

Standard

• Ένορκες από δικηγόρους : άρθρο 74 του ν. 4690/2020 και ν. 4722/15.9.2020 για παράταση ισχύος δικονομικών ρυθμίσεων λόγω πανδημίας

Εμβολιασμός: ΦΕΚ Β´4792/30-10-2020

Συνέχεια ανάγνωσης