Πρακτικό Ίδρυσης Αθλητικού Σωματείου

Standard

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΙΔΡΥΣΗΣ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«……………………………………………………………..»
Στην ………………………….. σήμερα την …….. οι παρακάτω υπογεγραμμένοι, έχοντες κατά το
νόμο προσόντα για την ίδρυση σωματείου, αποφασίσαμε τα παρακάτω:

Συνέχεια ανάγνωσης

Αναστολή προθεσμιών κατά τη συμφιλιωτική διαδικασία και τη διαδικασία επίλυσης εργατικών διαφορών

Standard

Ο εργαζόμενος για τις διαφορές με τον εργοδότη του, που πηγάζουν από τη σχέση εργασίας σύμφωνα με την εφαρμογή της εργατικής νομοθεσίας και των όρων των ατομικών ή των συλλογικών συμβάσεων, για την επίλυση τους, έχει τη δυνατότητα της υποβολής αιτήματος στην Επιθεώρηση Εργασίας.

Συνέχεια ανάγνωσης

Μη οριστική απόφαση «περί μη συμμόρφωση της Διοίκησης»

Standard

Με την παρούσα, μη οριστική απόφαση του Τριμελούς Συμβουλίου του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών καλείται ο ΕΦΚΑ ( ως καθολικός διάδοχος του Ο.Α.Ε.Ε) να δώσει διευκρινήσεις για την επιστροφή μικρότερου ποσού από το παρακρατηθέν και σύμφωνα με την πρωτόδικη απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών.

Συνέχεια ανάγνωσης