Αθωωτική απόφαση ρευματοκλοπής

Standard
Κατηγορήθηκε ως υπαίτιος ο … για την χρονική περιόδο από 05-04-2013 έως 20-11-2016 του εγκλήματος της αφαίρεσης από την κατοχή άλλου ξένου ολικά κινητού πράγματος, ήτοι ηλεκτρικής ενέργειας, με σκοπό την παράνομη ιδιοποίηση, με την παραβίαση του κιβωτίου του μετρητή και της παράνομης επέμβασης στον μηχανισμό μέτρησης. Συνέχεια ανάγνωσης

Επαναλειτουργία του δικηγορικού γραφείου

Standard
⚖️ Το δικηγορικό γραφείο της Αικατερίνης Φραγκιαδάκη επαναλειτουργεί από τη Δευτέρα 4 Μαΐου 2020. Όπως πάντα η επίσκεψη γίνεται με προκαθορισμένο ραντεβού. Συνέχεια ανάγνωσης

Συγχώνευση ποινών

Standard

imageΓια τη συγχώνευση ποινών συγκεντρώνουμε όλα τα αποσπάσματα των προς εκτέλεση αποφάσεων, όπως επίσης και τα αποσπάσματα των απορριπτικών εφέσεων ή άλλων δεύτερου βαθμού, άλλως παίρνουνε σφραγιδάκια περί μη ασκήσεως ενδίκων μέσων. Στην Αθήνα απαιτείται, υπεύθυνη δήλωση ότι δεν εκκρεμούν άλλες προς συγχώνευση αποφάσεις ή δεν έχει εξαγορασθεί καμία από τις προς συγχώνευση. Συνέχεια ανάγνωσης

Ρευματοκλοπή (νομολογία)

Standard

Κλοπή – Ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία -. Είναι ορθή και αιτιολογημένη η καταδίκη του κατηγορούμενου για κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας. Αυτός, με περισσότερες πράξεις που συνιστούν εξακολούθηση του ιδίου εγκλήματος είχε προβεί με πρόθεση στην κοπή της ασφάλειας (σφραγίδας) των ακροδεικτών του μετρητή στο κατάστημα που διατηρούσε. Στη συνέχεια, με επέμβαση σ’ αυτόν ξεβίδωσε το λαμάκι τάσεως με αποτέλεσμα να μην καταγράφεται η πραγματική κατανάλωση της ηλεκτρικής ενέργειας, αλλά μειωμένη κατανάλωση, αφού αυτός είχε την δυνατότητα να το ανοίγει κατά το δοκούν και με τον τρόπο αυτό να ιδιοποιηθεί παράνομα σε βάρος της ΔΕΗ μεγάλη ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας.

Συνέχεια ανάγνωσης

Διαδικτυακή απάτη, περιουσιακή βλάβη.

Standard

ΑΠ 1308/ 2015 σε Συμβ.

Τόπος τέλεσης του εγκλήματος της διαδικτυακής απάτης είναι και εκείνος, στον οποίο επήλθε η προκληθείσα, στον παθόντα περιουσιακή βλάβη, με  αποτέλεσμα να ιδρύεται κατά τόπον αρμοδιότητα των οικείων (προ ) ανακριτικών και εισαγγελικών αρχών να επιληφθούν της δικογραφίας, ασκώντας την προσήκουσα ποινική δίωξη, και διενεργώντας τις αναγκαίες πράξεις της προδικασίας ( Άρθρα 5 παρ. 3 ΠΚ, όπως προστ. με τι άρθρο 2 ν. 4267/2014, και 386 ΠΚ, και 122 ΚΠΔ)

Συνέχεια ανάγνωσης

Επιστροφή χρημάτων που κατεβλήθησαν για την εξαγορά καταδικαστικής απόφασης.

Standard

Σύμφωνα με την συγκεκριμένη διαδικασία δύναται να επιστραφούν τα χρήματα που κατεβλήθησαν για την εξαγορά καταδικαστικής απόφασης στις εξής περιπτώσεις:
α) Όταν ο καταδικασθείς αθωωθεί από δευτεροβάθμιο Δικαστήριο,
β) Όταν η ποινή που του είχε επιβληθεί πρωτόδικα μειωθεί από δευτεροβάθμιο Δικαστήριο.
γ) Όταν από παραδρομή μια απόφαση έχει πληρωθεί δύο φορές δ) Όταν γενικά και για οποιοδήποτε λόγο πάψει η ισχύ της εξαγορασμένης απόφασης.
Δικαιολογητικά: α) Αίτηση.
β) Εξουσιοδότηση. (Οταν η αίτηση κατατίθεται από συνήγορο).
γ) Πλήρη αντίγραφα των αποφάσεων ( πρωτόδικης καιδευτεροβάθμιας)επικυρωμένα
δ) Αμετάκλητα της δευτεροβάθμιας απόφασης, δηλαδή σφραγίδα από το Πρωτοδικείο ότι δεν ασκήθηκε αναίρεση στην συγκεκριμένη απόφαση και βεβαίωση από τον Άρειο Πάγο ότι δεν ασκήθηκε αναίρεση στην συγκεκριμένη απόφαση.
Διαδικασία:
Η αίτηση απευθύνεται προς τον Εισαγγελέα Εκτέλεσης Αποφάσεων του τόπου αρμοδιότητας (τόπος έκδοσης της απόφασης) από τον οποίο και δίνεται η εντολή στο αρμόδιο Πρωτοδικείο.
Κατόπιν η αίτηση κατατίθεται στον αρμόδιο υπάλληλο, ο οποίος και ετοιμάζει τη σχετική παραγγελία προς το Πρωτοδικείο.
Στη συνέχεια η σχετική παραγγελία αποστέλλεται στο τμήμα εκκαθάρισης του Πρωτοδικείου, το οποίο αποστέλλει την σχετική εντολή στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. η οποία και επιστρέφει τα χρήματα στον Α.Φ.Μ. του αιτούντα.
Αιτήσεις που υποβάλλονται σύμφωνα με την παραπάνω διαδικασία, δεν είναι δυνατόν να εκτελεστούν, εάν έχουν παρέλθει τρία (3) χρόνια από τότε που η δευτεροβάθμια απόφαση έγινε αμετάκλητη.

Αικατερίνη Φραγκιαδάκη

Δικηγόρος

Τηλ. επικοινωνίας 6974386276