Διατάραξη της νομής από θόρυβο (γαυγίσματα)

Standard

 

Ειρηνοδικείο Αθηνών …./2018

Ασφαλιστικά μέτρα

Διατάραξη της νομής από θόρυβο (γαυγίσματα)

Δικάστηκε κατ´ αντιμωλίαν των διαδίκων

Συνέχεια ανάγνωσης

Συγχώνευση ποινών

Standard

imageΓια τη συγχώνευση ποινών συγκεντρώνουμε όλα τα αποσπάσματα των προς εκτέλεση αποφάσεων, όπως επίσης και τα αποσπάσματα των απορριπτικών εφέσεων ή άλλων δεύτερου βαθμού, άλλως παίρνουνε σφραγιδάκια περί μη ασκήσεως ενδίκων μέσων. Στην Αθήνα απαιτείται, υπεύθυνη δήλωση ότι δεν εκκρεμούν άλλες προς συγχώνευση αποφάσεις ή δεν έχει εξαγορασθεί καμία από τις προς συγχώνευση. Συνέχεια ανάγνωσης

Επιστροφή χρημάτων που κατεβλήθησαν για την εξαγορά καταδικαστικής απόφασης.

Standard

Σύμφωνα με την συγκεκριμένη διαδικασία δύναται να επιστραφούν τα χρήματα που κατεβλήθησαν για την εξαγορά καταδικαστικής απόφασης στις εξής περιπτώσεις:
α) Όταν ο καταδικασθείς αθωωθεί από δευτεροβάθμιο Δικαστήριο,
β) Όταν η ποινή που του είχε επιβληθεί πρωτόδικα μειωθεί από δευτεροβάθμιο Δικαστήριο.
γ) Όταν από παραδρομή μια απόφαση έχει πληρωθεί δύο φορές δ) Όταν γενικά και για οποιοδήποτε λόγο πάψει η ισχύ της εξαγορασμένης απόφασης.
Δικαιολογητικά: α) Αίτηση.
β) Εξουσιοδότηση. (Οταν η αίτηση κατατίθεται από συνήγορο).
γ) Πλήρη αντίγραφα των αποφάσεων ( πρωτόδικης καιδευτεροβάθμιας)επικυρωμένα
δ) Αμετάκλητα της δευτεροβάθμιας απόφασης, δηλαδή σφραγίδα από το Πρωτοδικείο ότι δεν ασκήθηκε αναίρεση στην συγκεκριμένη απόφαση και βεβαίωση από τον Άρειο Πάγο ότι δεν ασκήθηκε αναίρεση στην συγκεκριμένη απόφαση.
Διαδικασία:
Η αίτηση απευθύνεται προς τον Εισαγγελέα Εκτέλεσης Αποφάσεων του τόπου αρμοδιότητας (τόπος έκδοσης της απόφασης) από τον οποίο και δίνεται η εντολή στο αρμόδιο Πρωτοδικείο.
Κατόπιν η αίτηση κατατίθεται στον αρμόδιο υπάλληλο, ο οποίος και ετοιμάζει τη σχετική παραγγελία προς το Πρωτοδικείο.
Στη συνέχεια η σχετική παραγγελία αποστέλλεται στο τμήμα εκκαθάρισης του Πρωτοδικείου, το οποίο αποστέλλει την σχετική εντολή στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. η οποία και επιστρέφει τα χρήματα στον Α.Φ.Μ. του αιτούντα.
Αιτήσεις που υποβάλλονται σύμφωνα με την παραπάνω διαδικασία, δεν είναι δυνατόν να εκτελεστούν, εάν έχουν παρέλθει τρία (3) χρόνια από τότε που η δευτεροβάθμια απόφαση έγινε αμετάκλητη.

Αικατερίνη Φραγκιαδάκη

Δικηγόρος

Τηλ. επικοινωνίας 6974386276