Μαθητές στρατιωτικών σχολών που παραιτούνται.

Standard

Οι μαθητές στρατιωτικών σχολών που παραιτούνται δεν λαμβάνουν αποζημίωση αλλά οφείλουν να καταβάλλουν.

Σχετικά με την παρ. 2 άρθρο 8 του Ν. 1911/1990 » Μαθητές των παραγωγικών σχολών υπαξιωματικών των κλάδων των Ενόπλων δυνάμεων, οι δόκιμοι κελευστές του Πολεμικού Ναυτικού όταν αποβάλλουν την ιδιότητά τους αυτή για οποιοδήποτε λόγο, εκτός από λόγους υγείας ή και πτητικής ανεπάρκειας για τους μαθητές της σχολής Ιπταμένων Ραδιοναυτίλων, υποχρεώνται να καταβάλλουν στο Δημόσιο αποζημίωση, που είναι ίση με το γινόμενο του 50% του συνόλου των μηνιαίων καθαρών αποδοχών του λοχία και αντίστοιχων επί τον αριθμό των μηνών, που έχουν φοιτήσει στη σχολή

Συνέχεια ανάγνωσης