Αναστολή προθεσμιών κατά τη συμφιλιωτική διαδικασία και τη διαδικασία επίλυσης εργατικών διαφορών

Standard

Ο εργαζόμενος για τις διαφορές με τον εργοδότη του, που πηγάζουν από τη σχέση εργασίας σύμφωνα με την εφαρμογή της εργατικής νομοθεσίας και των όρων των ατομικών ή των συλλογικών συμβάσεων, για την επίλυση τους, έχει τη δυνατότητα της υποβολής αιτήματος στην Επιθεώρηση Εργασίας.

Συνέχεια ανάγνωσης

Παραγραφές και παύση ποινικής δίωξης

Standard

Σύμφωνα με την κύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για τα εγκλήματα και του Πρόςθετου Πρωτοκόλλου της σχετικά με την Ποινικοποίηση των Πράξεων ρατσιστικής και ξενοφοβικής φύσης που διαπράττονται μέσω συστημάτων υπολογιστών, οπως ο νόμο 4411/2016 ορίζει ως κάτωθι:

Συνέχεια ανάγνωσης

Εργατικά – Παραγραφή

Standard

Με την αγωγή καταβολής των δεδουλευμένων
ζητάμε το μηναίο μεικτό μισθό και το μεικτό δώρο πάσχα Χριστουγέννων.
Η παραγραφή των εργατικών απαιτήςεων είναι πενταετής, εφόσον στηρίζονται σε έγκυρη σύμβαση εργασίας (αρθρα 250 περ. 17, 251, 252 και 253 ΑΚ)

Συνέχεια ανάγνωσης