Εξάλειψη χορηγηθέντος δανείου από τον Ο.Ε.Κ

Standard

Ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού [Ο.Α.Ε.Δ], ο οποίος δυνάμει του ν. 4144/2013 άρθρο 35, παρ 1 & 2 (ΦΕΚ 88/2013), κατέστην καθολικός διάδοχος και

Συνέχεια ανάγνωσης