Νόμιμη η εκπρόθεσμη αποποίηση, εφόσον έγινε από πλάνη ή άγνοια του κληρονόμου( απόφαση)

Standard

Άρειος Πάγος 1570/2010

Προσβολή της αποδοχής της κληρονομίας που συνάγεται από την παραμέληση της προθεσμίας αποποίησης, λόγω πλάνης -.

Συνέχεια ανάγνωσης