Υπόδειγμα : Ένσταση – Αυτοτελής ισχυρισμός (Ρευματοκλοπής)

Standard
Στο υπ΄αρθ. …………Κλητήριο Θέσπισμα, του Εισαγγελέα Αθηνών, κυρίου/ας ….. κατηγορούμαι για παράβαση των άρθρων 1, 14, 26παρ α, 27παρ. 1, 98 παρ. 2 και 372 παρ. 2-1α του ΠΚ. Συνέχεια ανάγνωσης