Προστασία καταναλωτή

Standard

ΟλΑΠ 13/2015: Πολύ σημαντική απόφαση της Ολομελείας του Ανωτάτου Ακυρωτικού που διευκρινίζει και διευρύνει την μέχρι πρότινος αμφισβητούμενη έννοια του «καταναλωτή» του ν. 2251/1994, δεχόμενη ότι οιοσδήποτε πελάτης-δανειολήπτης Τράπεζας θεωρείται «καταναλωτής» και απολαμβάνει την ειδική προστασία του άνω νόμου, δηλαδή και οι έμποροι και οι ελεύθεροι επαγγελματίες, με όριο όμως την απαγόρευση κατάχρησης δικαιώματος του άρθρου 281

Αικατερίνη Φραγκιαδάκη

Δικηγόρος

Τηλ.επικοινωνίας : 6974386276