Υπόδειγμα «ιδιωτικού συμφωνητικού μεταβίβασης άδειας λειτουργίας καταστήματος»

Standard
Στην ……. σήμερα στις ………- 2020, μεταξύ των εξής συμβαλλομένων: α) αφενός της ……… εταιρείας με την επωνυμία ………………… με ΑΦΜ …………… και Δ.Ο.Υ. ……, που εδρεύει στην Περιφερειακής Ενότητας Αττικής, νόμιμα εκπροσωπούμενης από την διαχειρίστρια αυτής, ………………. και Συνέχεια ανάγνωσης

Έκδοση δικαστικών πιστοποιητικών

Standard

Το δικηγορικό γραφείο της Αικατερίνης Φραγκιαδάκη, εκδίδει τα πιστοποιητικά σας για κάθε νόμιμη χρήση, γρήγορα, εύκολα και οικονομικά

Συνέχεια ανάγνωσης

Ο χρόνος παύσης εργασιών, ως ο χρόνος διαγραφής από τις ασφαλιστκές εισφορές (απόφαση)

Standard

 

Διοικητικό Εφετείο Πειραιά

Απόφαση 2425/2015
ΤΕΒΕ – Οργανισμός Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών – Υπαγωγή στην ασφάλιση – Αδράνεια επιχείρησης – Απαλλαγή από καταβολή ασφαλιστικών εισφορών – Περιστασιακές συναλλαγές -. Κρίση στην επίδικη περίπτωση η επιχείρηση δεν λειτούργησε κατά το χρονικό διάστημα από 30.7.1993 έως 22.12.1998 επειδή ο επιχειρηματίας σπούδαζε στις ΗΠΑ και βρισκόταν σε αδράνεια και σε κατάσταση μη ουσιαστικής και διαρκούς παραγωγικής δραστηριότητας η οποία να αποφέρει, χωρίς η κατάσταση αυτή να αναιρείται από το γεγονός ότι κατά το διάστημα αυτό έγιναν περιορισμένες περιστασιακού χαρακτήρα συναλλαγές.

Συνέχεια ανάγνωσης

Λακκούβα στο δρόμο

Standard

Σε περίπτωση υλικής ζημίας από λακκούβα στο δρόμο ελέγχουμε σε ποιόν ανήκει ο δρόμος. Μπορεί να είναι του δημοσίου ή του δήμου.
Υπάρχουν περιπτώσεις όπου ο ίδιος δρόμος για τη δεξιά πλευρά του να ανήκει στον ένα δήμο και η αριστερή του στον όμορο δήμο.

Συνέχεια ανάγνωσης