Εργατικά – Παραγραφή

Standard

Με την αγωγή καταβολής των δεδουλευμένων
ζητάμε το μηναίο μεικτό μισθό και το μεικτό δώρο πάσχα Χριστουγέννων.
Η παραγραφή των εργατικών απαιτήςεων είναι πενταετής, εφόσον στηρίζονται σε έγκυρη σύμβαση εργασίας (αρθρα 250 περ. 17, 251, 252 και 253 ΑΚ)

Συνέχεια ανάγνωσης