Λειτουργία του δικηγορικού γραφείου από 12-03- 2020 έως 27-03-2020

Standard

Το γραφείο της δικηγόρου Αικατερίνης Φραγκιαδάκη συμμορφούμενο με τις υποδείξεις της Πολιτείας και προσπαθώντας να συμβάλλει στην προστασία των εντολέων του και προς όφελος του ευρύτερου κοινωνικού συνόλου, από την έκδοση του ΦΕΚ Β 833/ 12-03-2020 της προσωρινής αναστολής λειτουργίας όλων των Δικαστηρίων και Εισαγγελιών στο σύνολο της Επικράτειας για το χρονικό διάστημα από 13.3.2020 έως και 27.3.2020 παραμένει κλειστό και εφαρμόζει τις νομικές εργασίες από απόσταση.

Συνέχεια ανάγνωσης