Εκδίκαση ενδικοφανών προσφυγών κατά απορριπτικών αποφάσεων ΟΠΕΚΑ III

Standard

Στον ΟΠΕΚΑ συστάθηκε και λειτουργεί στην Κεντρική Υπηρεσία, Διεύθυνση Ενδικοφανών Προσφυγών, η οποία υποστηρίζει τη λειτουργία του Οργάνου εκδίκασης των προσφυγών των ενδιαφερομένων.

Συνέχεια ανάγνωσης

Ενδικοφανής προσφυγή κατά της απορριπτικής απόφασης της υπηρεσίας Ασύλου.

Standard

Κατά των αποφάσεων που απορρίπτουν αίτηση παροχής διεθνούς προστασίας ή ανακαλούν το καθεστώς αυτό μπορεί να ασκηθεί ενδικοφανής προσφυγή σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 61 και 62

Συνέχεια ανάγνωσης