Τέλος επιτηδεύματος και ΑμεΑ (ΙΙ)

Standard

Νόμος 4305/2014 – ΦΕΚ Α’237/31-10-2014

Άρθρο 48

Φορολογικές και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομικών
1. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 31 του ν. 3986/2011 (Α΄ 152) αντικαθίσταται ως εξής:

Συνέχεια ανάγνωσης

ΑμεΑ και εργασία

Standard

Για μισθωτό ΑμεΑ με ποσοστό αναπηρίας από 67% και άνω, η επιχείρηση που τον απασχολεί σε κάθε χρήση της αφαιρείται από τα καθαρά κέρδη της το ποσό των 1.500 ευρώ.
Συνέχεια ανάγνωσης