Εκπροσώπηση των πολιτών στις Διοικητικές Αρχές από δικηγόρους

Standard

Για την εκπροσώπηση των πολιτών στις Διοικητικές Αρχές το Υπουργείο Εσωτερικών, με την εγκύκλιο ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 11853/6.5.2009 του Υπουργείου Εσωτερικών, αναφέρει τα κάτωθι:

Συνέχεια ανάγνωσης