Διόρθωση ληξιαρχικής πράξης

Standard

Προβλέπεται περίπτωση διόρθωσης της ληξιαρχικής πράξης, εφόσον επήλθε οποιαδήποτε μεταβολή που καθιστά επιβεβλημένη τη διόρθωση και είναι δυνατή, ανεξάρτητα αν η εσφαλμένη αναγραφή οφείλεται σε αναληθή δήλωση ή σε σφάλμα του ληξίαρχου (βλ. παρατηρήσεις Π. Αρβανιτάκη – 24984/ 1998 ΜπρΘες Αρμ 1999 – 248)

Συνέχεια ανάγνωσης

Αποποίηση ανήλικου

Standard
Δικαιολογητικά: 
1. Ληξιαρχική Πράξη Θανάτου του κληρονομούμενου
2. Πιστοποιητικό περί μη δημοσίευσης διαθήκης του.
3. Αποποίηση γονέα, εφόσον πρόκειται για επακολουθούσα αποποίηση ανήλικου, κατά Β’ τάξη
4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
5. Έγραφα δανειστών πχ τράπεζας, Ε9, αντίγραφα από taxis, ασφαλιστικά ταμεία.
6. Αίτηση στο Ειρηνοδικείο της περιοχής του ανήλικου. 

Συνέχεια ανάγνωσης