Παραχαραγμένα νομίσματα και πολίτες.

Standard

2/2003 ΕΓΚ ΕΙΣΑΠ (344611)

Κυκλοφορία παραχαραγμένων νομισμάτων. Η από μέρους του απλού πολίτη που τελεί σε καλή πίστη και αγνοεί την ιδιότητα ενός νομίσματος ως παραχαραγμένου αποδοχή του εν λόγω νομίσματος όταν του δίδεται από τρίτο πρόσωπο σε κάποια συναλλαγή και η θέση αυτού σε κυκλοφορία σε κάποια περαιτέρω συναλλαγή, σε οποιαδήποτε περίπτωση δεν στοιχειοθετεί το έγκλημα της κυκλοφορίας παραχαραγμένων νομισμάτων. Εγκ. Εισ. ΑΠ 2/2003 Προς τους κ.κ. Εισαγγελείς Εφετών κ.κ. Εισαγγελείς Πρωτοδικών της χώρας Συνέχεια ανάγνωσης