Οικογενειακό επίδομα και ένδικα μέσα

Standard

Ως αβάσιμη απορρίφθηκε από το ΣτΕ αίτηση αναίρεσης του Δημοσίου, στο οποίο επέβαλε χρηματικό πρόστιμο
Πηγή: ΑΠΕ 15/08/12

Το Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ) με απόφασή του, απέρριψε αίτηση του Δημοσίου με την οποία ζητείτο να αναιρεθεί απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου που είχε επιδικάσει ποσά 986 έως 2.676 ευρώ, κατά περίπτωση, σε 22 υπαλλήλους του Δημοσίου, ύστερα που προσφυγές που είχαν υποβάλλει το 2002 σχετικά με οικογενειακές παροχές (οικογενειακό επίδομα).

Συνέχεια ανάγνωσης

Λακκούβα στο δρόμο

Standard

Σε περίπτωση υλικής ζημίας από λακκούβα στο δρόμο ελέγχουμε σε ποιόν ανήκει ο δρόμος. Μπορεί να είναι του δημοσίου ή του δήμου.
Υπάρχουν περιπτώσεις όπου ο ίδιος δρόμος για τη δεξιά πλευρά του να ανήκει στον ένα δήμο και η αριστερή του στον όμορο δήμο.

Συνέχεια ανάγνωσης

Ανάκληση άδειας λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος (νομολογία)

Standard

image..ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΛΑΡΙΣΗΣ

Καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος – Ανάκληση άδειαςλειτουργίας – Διαφορές ουσίας – Αρμοδιότητα -. Η διαφορά που αφορά σε ανάκληση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος (καφετέριας) έχει ήδη υπαχθεί ως διαφορά ουσίας στην αρμοδιότητα του Διοικητικού Πρωτοδικείου, εξακολουθεί δε να υπάγεται σε αυτή, διότι εξαιρέθηκε ρητά από την υπαγωγή, με το 47 παρ. 1 του ν. 3900/2010, στην αρμοδιότητα του Διοικητικού Εφετείου, στην οποία όμως υπάγονται οι αιτήσεις ακύρωσης ατομικών πράξεων που αφορούν χορήγηση αδειών για την άσκηση κάθε είδους επαγγελματικής δραστηριότητας και την ίδρυση και λειτουργία επαγγελματικών εγκαταστάσεων. Παραπομπή της αίτησης ακύρωσης στο αρμόδιο κατά τόπο Διοικητικό Πρωτοδικείο για να εκδικασθεί ως προσφυγή ουσίας.

Συνέχεια ανάγνωσης