Συναινετικό διαζύγιο

Standard

Τι απαιτείται για το συναινετικό διαζύγιο:

1)Ληξιαρχική πράξη γάμου,

2)Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης,

3) Ιδιωτικό συμφωνητικό για την λύση του γάμου.

Συνέχεια ανάγνωσης