Επίδομα και δικαστική συμπαράσταση (II)

Standard

Τα δικαιολογητικά για τη δικαστική συμπαράσταση:

α) ΙΑΤΡΙΚΗ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ ΚΕΠΑ από την οποία προκύπτει ότι ο/η υπό δικαστική συμπαράσταση παρουσιάζει βαρειά νοητική καθυστέρηση με δείκτη νοημοσύνης …
β) ΑΠΟΦΑΣΗ της Δ/νσης Υγείας και Πρόνοιας-Τμήμα Πρόνοιας
γ) ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου

Συνέχεια ανάγνωσης