Επαναλειτουργία του δικηγορικού γραφείου

Standard

⚖️

Το δικηγορικό γραφείο της Αικατερίνης Φραγκιαδάκη επαναλειτουργεί από τη Δευτέρα 4 Μαΐου 2020.

Όπως πάντα η επίσκεψη γίνεται με προκαθορισμένο ραντεβού.

Συνέχεια ανάγνωσης

Ρευματοκλοπή ( απόφαση)

Standard

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Αριθμός Απόφασης : ……../2020

ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ ένσταση ακυρότητας του κλητηρίου θεσπίσματος

Αναστολή εκτέλεσης διαταγών πληρωμής

Standard

Το Ειρηνοδικείο Αθηνών με την παρούσα Αποφασή του αναστέλλει την εκτέλεση δύο διαταγών πληρωμής,  που εκδόθηκαν από οφειλή δύο πιστωτικών κάρτων, μέχρι την εκδίκαση της ανακοπής.

Συνέχεια ανάγνωσης

Ελληνικές δικαστικές αποφάσεις προς εκτέλεση σ’αλλοδαπές χώρες, που δεν λαμβάνουν apostile I

Standard

Για τις  Ελληνικές δικαστικές αποφάσεις προς εκτέλεση σε αλλοδαπές χώρες, όπου η χώρα μας έχει εγείρει αντιτάξη στην προσχώρησή τους στη σύμβαση (apostile), ακολουθείται η κατωτέρω διαδικασία:

Συνέχεια ανάγνωσης

Σφράγιση – Αποσφράγιση I

Standard

Scan_Apofasi179

Σύμφωνα με το άρθρο 17 του του νόμου 4055/2012, από το αστυνομικό τμήμα της περιοχής μπορεί να ζητηθεί από το κατά τόπο αρμόδιο Ειρηνοδικείο η σφράγιση προς διασφάλιση της περιουσίας του αποβιώσαντος

Συνέχεια ανάγνωσης