Συμμόρφωση της διοίκησης με τις δικαστικές αποφάσεις

Standard

Σύμφωνα το άρθρο 95 παρ. 5 Συντ., μετά από την αναθεώρηση του 2001, προβλέπει ότι :

» Η διοίκηση έχει την υποχρέωση να συμμορφώνεται προς τις δικαστικές αποφάσεις»

Συνέχεια ανάγνωσης

Δικαστικές αποφάσεις που δεν παίρνουν σφραγίδα της Χάγης

Standard

Η χώρα μας για ορισμένες χώρες, όπως η Αλβανία, η Γεωργία, το Κιργιστάν, η Μογγολία και το Περού, έχει εγείρει αντίταξη στην προσχώρησή τους στη Σύμβαση της Χάγης.

Συνέχεια ανάγνωσης