Νομοθεσία ά αποκλεισμού (πράξεις νομοθετικού περιεχομένου)

Standard
1) την υπ΄αρθ 15791 απόφαση (ΦΕΚ Β΄784/10-03-2020) για την αναστολή λειτουργίας του Δικαστικού Μεγάρου του Ειρηνοδικείου Αθηνών λόγω του αιφνίδιου συμβάντος της πυρκαγιάς, Συνέχεια ανάγνωσης