Επαναλειτουργία του δικηγορικού γραφείου

Standard
⚖️ Το δικηγορικό γραφείο της Αικατερίνης Φραγκιαδάκη επαναλειτουργεί από τη Δευτέρα 4 Μαΐου 2020. Όπως πάντα η επίσκεψη γίνεται με προκαθορισμένο ραντεβού. Συνέχεια ανάγνωσης

Υποχρεώση ανάρτησης των αποδείξεων εξόδων των κοινοχρήστων

Standard

ΦΕΚ 874 Β/8-4-2013

Αγορανομική διάταξη 2/2013

Άρθρο 1

Η ανάρτηση  παραστατικών που αναφέρονται  στα κοινόχρηστα πολυκατοικιών.

1, Τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που παρέχουν υπηρεσίες έκδοσης κοινοχρήστων

Συνέχεια ανάγνωσης

Η λογοδοσία από τους διαχειριστές της πολυκατοικίας

Standard

Είναι γνωστό από το αστικό δίκαιο ότι όποιος διαχειρίζεται συνολικά η εν μέρει ξένη περιουσία είναι υποχρεωμένος να αποδίδει λόγο των πράξεων του. Έτσι οι διάφοροι διαχειριστές εταιρειών, κοινοπραξιών κ.λπ. είναι υποχρεωμένοι να αποδίδουν λογοδοσίαν. Ειδικά όμως για τους διαχειριστές πολυκατοικίας προκύπτουν διάφορα θέματα τα οποία με την παρούσα θέλουμε να επισημαίνουμε. Συνέχεια ανάγνωσης