Άυλο συναινετικό διαζύγιο

Standard

Με τις υπ’ Αριθμ. 70057 οίκ. Αποφάσεις, στο ΦΕΚ Β´6390/31-12-2021, εκδόθηκε η Ηλεκτρονική υπηρεσία έκδοσης άυλου συναινετικού διαζυγίου μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr- ΕΨΠ).

Συνέχεια ανάγνωσης

Αναγνώριση δεδικασμένου απόφασης αλβανικού δικαστηρίου

Standard

Απόφαση 670/2013

Περίληψη
Κήρυξη εκτελεστού αλλοδαπού τίτλου στην Ελλάδα – Σύμβαση δικαστικής αρωγής μεταξύ Ελλάδας και Αλβανίας – Αναγνώριση δεδικασμένου απόφασης αλβανικού δικαστηρίου – Δημόσια τάξη – Απόφαση διαζυγίου Αλβανικού δικαστηρίου – Επιμέλεια ανηλίκων

Συνέχεια ανάγνωσης

Συναινετικό διαζύγιο και παραίτηση από τα ένδικα μέσα.

Standard

Σε περίπτωση που έχει εκδοθεί η δικαστική απόφαση για συναινετικό διαζύγιο, αλλά δεν εμφανίζεται ο ένας εκ των συζύγων για να παραιτηθεί από τα ένδικα μέσα, τότε πρέπει o άλλος σύζυγος να του/της κοινοποιήσει την απόφαση με δικαστικό επιμελητή.

Συνέχεια ανάγνωσης

Αγωγή διατροφής

Standard

Τα έγγραφα που απαιτούνται:

  1. Ληξιαρχική πράξη γάμου
  2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
  3. Ληξιαρχική πράξης γέννησης τέκνου ή τέκνων
  4. Εκκαθαριστικό φορολογίας των δύο (2) τελευταίων ετών
  5. Ε9, ΕΝΦΙΑ εφόσον υπάρχει περιουσία
  6. Αποδείξεις δραστηριοτήτων τέκνου, όπως φροντιστήρια, αθλητικές δραστηριότητες, ένδυσης, υπόδυσης
  7. Αποδείξεις μισθοδοσίας και λοιπων εξόδων  της μητέρας, όπως πχ κινητού τηλεφώνου της, τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια οχήματος.
  8. Λογαριασμούς ΔΕΚΟ, κοινόχρηστων – θέρμανσης, σταθερού τηλεφώνου και ίντερνετ κλπ
  9. Μισθωτήριο ή δόση δανείου ή δόσεις πιστωτικών καρτών
  10. Με την κατάθεση της αγωγής διατροφής και με εισαγγελική παραγγελία μπορεί να λάβει βεβαίωση από την ΔΟΥ του εναγόμενου πατέρα σχετικώς με τα εισοδήματα του των δύο τελευταίων ετών.

Για περισσότερες πληροφορίες

Συνέχεια ανάγνωσης

Διαζύγιο διετούς διάστασης και συναινετικό

Standard

Α. ΔΙΕΤΟΥΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗΣ – Το γνωστό ως «αυτόματο» διαζύγιο

Πριν ψηφιστεί ο νόμος αρχικά για την τετραετή διάσταση, οι διάδικοι ταλαιπωρούντο για χρόνια στα δικαστήρια. Η αντιδικία των συζύγων έφτανε στο Άρειο Πάγο, οπότε όταν ψηφίστηκε αρχικά η τετραετή διάσταση ως προαπαιτούμενο για την έκδοση διαζυγίου, όλα τα ΜΜΕ ανέφεραν θριαμβολογώντας ότι ψηφίστηκε το «αυτόματο» διαζύγιο.
Ονομάζεται » αυτόματο» διότι απλοποιείται η διαδικασία καθώς εξετάζεται μόνο ο χρόνος της διάστασης και όχι οι λόγοι του κλονισμού του γάμου, που αν δεν αποδεικνύοντο, συνήθως από τον ενάγοντα σύζυγο, λόγω της σθεναρής άμυνας του άλλου συζύγου, μπορούσε ακόμα και να απορριφθεί η αγωγή μετά από πολύχρονο δικαστικό αγώνα.

Συνέχεια ανάγνωσης

Αποκτήματα γάμου

Standard

1345/2012 απόφαση Εφετείου Θεσσαλονίκης:
Η κατά το άρθρο 1400 ΑΚ αξίωση του συζύγου για συμμετοχή στα αποκτήματα του άλλου είναι ενοχική και προσωποπαγής, γεννάται δε από τη στιγμή που θα λυθεί ή θα ακυρωθεί

Συνέχεια ανάγνωσης