Διαδικτυακή απάτη, περιουσιακή βλάβη.

Standard

ΑΠ 1308/ 2015 σε Συμβ.

Τόπος τέλεσης του εγκλήματος της διαδικτυακής απάτης είναι και εκείνος, στον οποίο επήλθε η προκληθείσα, στον παθόντα περιουσιακή βλάβη, με  αποτέλεσμα να ιδρύεται κατά τόπον αρμοδιότητα των οικείων (προ ) ανακριτικών και εισαγγελικών αρχών να επιληφθούν της δικογραφίας, ασκώντας την προσήκουσα ποινική δίωξη, και διενεργώντας τις αναγκαίες πράξεις της προδικασίας ( Άρθρα 5 παρ. 3 ΠΚ, όπως προστ. με τι άρθρο 2 ν. 4267/2014, και 386 ΠΚ, και 122 ΚΠΔ)

Συνέχεια ανάγνωσης