Αναβολή των ΚΕ.Π.Α και προσωρινή παράταση των αναπηρικών παροχών

Standard
Στο άρθρο 6 της Πράξης Νομοθετικού Πειεχομένου ( ΦΕΚ Ά/84/ 13-04-2020) αναφέρεται: Αναβολή συνεδριάσεων υγειονομικών επιτροπών ΚΕ.Π.Α. και προσωρινή παράταση αναπηρικών παροχών Το άρθρο 6 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α ́ 55), όπως αυτή κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α ́ 76), αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 6 Συνέχεια ανάγνωσης

Έκτακτη χρησικτησία σε κλήρο

Standard

Άριθ. 1204/1997

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

Γ’ Πολιτικό Τμήμα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους Δικαστές: Κωνσταντίνο Δαφέρμο, Αντιπρόεδρο, Εμμανουήλ Χαριτάκη, Κωνσταντίνο Λυμπερόπουλο, Θεόδωρο Πρασουλίδη και Κωνσταντίνο Τζένο, Αρεοπαγίτες.

ΣΥΝΗΛΘΕ σε δημόσια συνεδρίαση στο Κατάστημά του, στις 14 Μαϊου 1997, με την παρουσία και της γραμματέως Αικατερίνης Μακρυνιώτη, για να δικάσει μεταξύ

Συνέχεια ανάγνωσης

Προσφυγή ΟΑΕΕ -ΙΚΑ κατά πράξεως οργάνου του (Τοπική Διοικητική Επιτροπή) – Συνταγματικότητα ρύθμισης (συνέχεια)-.

Standard

  Με τον ν. 4052/2012 που επιγράφεται ως «Νόμος αρμοδιότητας Υπουργείων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για εφαρμογή του νόμου ‘Έγκριση των Σχεδίων Συμβάσεων Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Τράπεζας της Ελλάδος, του Σχεδίου του Μνημονίου Συνεννόησης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες επείγουσες διατάξεις για τη μείωση του δημοσίου χρέους και τη διάσωση της εθνικής οικονομίας” και άλλες διατάξεις» ενδοστρεφής δίκη επαναφέρθηκε σε ισχύ με την παρ. 3 της περ. ΙΑ του άρθρου 138 του ν. 4052/2012 (φεκ. 41Α΄) για τις υποθέσεις εκείνες των οποίων το αντικείμενο είναι μεγαλύτερο των 2.000 ευρώ.

Συνέχεια ανάγνωσης