Εξάλειψη χορηγηθέντος δανείου από τον Ο.Ε.Κ

Standard

Ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού [Ο.Α.Ε.Δ], ο οποίος δυνάμει του ν. 4144/2013 άρθρο 35, παρ 1 & 2 (ΦΕΚ 88/2013), κατέστην καθολικός διάδοχος και

Συνέχεια ανάγνωσης

Ν.3869/2010 Νόμος Κατσέλη – Δικαιολογητικά για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά

Standard

• Αντίγραφο Δελτίου Ταυτότητας
• Πρόσφατο Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης
• Τις φορολογικές δηλώσεις των οικονομικών ετών 2010-2011-2012-2013 και 2014
• Τα εκκαθαριστικά σημειώματα των οικονομικών ετών 2010- 2011-2012 -2013 και 2014
• Το E9 του έτους 2015
• Πρόσφατη αναλυτική κατάσταση οφειλών
• Αντίγραφο της δανειστικής σύμβασης
• Το συμβόλαιο του ακινήτου
• Το πιστοποιητικό μεταγραφής στο Υποθηκοφυλακείο του ακινήτου
• Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου γενικής χρήσης του οφειλέτη
• Υπεύθυνη δήλωση για την πληρότητα καταστάσεων περιουσίας και μεταβιβάσεων
• Φύλο υπολογισμού της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου (ΕΝΦΙΑ)
• Τέσσερα (4) φύλλα υπολογισμού της αντικειμενικής αξίας της συμβολαιογράφου
• Λογαριασμοί ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ και κοινοχρήστων του ακινήτου

Αικατερίνη Φραγκιαδάκη

Δικηγόρος

Τηλ. επικοινωνία 6974386276

Προστασία καταναλωτή

Standard

ΟλΑΠ 13/2015: Πολύ σημαντική απόφαση της Ολομελείας του Ανωτάτου Ακυρωτικού που διευκρινίζει και διευρύνει την μέχρι πρότινος αμφισβητούμενη έννοια του «καταναλωτή» του ν. 2251/1994, δεχόμενη ότι οιοσδήποτε πελάτης-δανειολήπτης Τράπεζας θεωρείται «καταναλωτής» και απολαμβάνει την ειδική προστασία του άνω νόμου, δηλαδή και οι έμποροι και οι ελεύθεροι επαγγελματίες, με όριο όμως την απαγόρευση κατάχρησης δικαιώματος του άρθρου 281

Αικατερίνη Φραγκιαδάκη

Δικηγόρος

Τηλ.επικοινωνίας : 6974386276