Έκδοση δικαστικών πιστοποιητικών

Standard

Το δικηγορικό γραφείο της Αικατερίνης Φραγκιαδάκη, εκδίδει τα πιστοποιητικά σας για κάθε νόμιμη χρήση, γρήγορα, εύκολα και οικονομικά

Συνέχεια ανάγνωσης

Διαζύγιο διετούς διάστασης και συναινετικό

Standard

Α. ΔΙΕΤΟΥΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗΣ – Το γνωστό ως «αυτόματο» διαζύγιο

Πριν ψηφιστεί ο νόμος αρχικά για την τετραετή διάσταση, οι διάδικοι ταλαιπωρούντο για χρόνια στα δικαστήρια. Η αντιδικία των συζύγων έφτανε στο Άρειο Πάγο, οπότε όταν ψηφίστηκε αρχικά η τετραετή διάσταση ως προαπαιτούμενο για την έκδοση διαζυγίου, όλα τα ΜΜΕ ανέφεραν θριαμβολογώντας ότι ψηφίστηκε το «αυτόματο» διαζύγιο.
Ονομάζεται » αυτόματο» διότι απλοποιείται η διαδικασία καθώς εξετάζεται μόνο ο χρόνος της διάστασης και όχι οι λόγοι του κλονισμού του γάμου, που αν δεν αποδεικνύοντο, συνήθως από τον ενάγοντα σύζυγο, λόγω της σθεναρής άμυνας του άλλου συζύγου, μπορούσε ακόμα και να απορριφθεί η αγωγή μετά από πολύχρονο δικαστικό αγώνα.

Συνέχεια ανάγνωσης

Αποκτήματα γάμου

Standard

1345/2012 απόφαση Εφετείου Θεσσαλονίκης:
Η κατά το άρθρο 1400 ΑΚ αξίωση του συζύγου για συμμετοχή στα αποκτήματα του άλλου είναι ενοχική και προσωποπαγής, γεννάται δε από τη στιγμή που θα λυθεί ή θα ακυρωθεί

Συνέχεια ανάγνωσης