Διαταγή προς πρόσωπα που τηρούν βιβλία δημοσιότητας ιδιωτικών εγγράφων

Standard

Όταν αμφισβητείται έννομο συμφέρον από πρόσωπα που τηρούν βιβλία δημοσιότητας ιδιωτικών εγγράφων (άρθρο 791 παρ.2 ΚΠολΔ), όπως :
– Στα βιβλία μεταγραφών, υποθηκών, κατασχέσεων και διεκδικήσεων που τηρούν οι υποθηκοφύλακες στα υποθηκοφυλάκεια
– Στα βιβλία του κτηματολογίου
– Στα νηολόγια
– Στο μητρώο της υπηρεσίας πολιτικής αεροπορίας

Συνέχεια ανάγνωσης