Κτηματόλογιο: Ανάρτηση προσωρινών διαγραμμάτων Αίγινας, Βαθέος, Κυψέλης, Μεσαγρού και Πέρδικας

Standard

Ξεκίνησε από την Δευτέρα 3 Σεπτεμβρίου 2018 η Ανάρτηση των Κτηματολογικών Στοιχείων των προκαποδιστριακών O.T.A.Αίγινας, Βαθέος, Κυψέλης, Μεσαγρού και Πέρδικας του Καλλικρατικού Δήμου Αίγινας της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων της Περιφέρειας Αττικής. Συνέχεια ανάγνωσης