Θόρυβος

Standard

Αν γείτονας προκαλεί δυνατούς θορύβους παραβιάζει το 1003 ΑΚ, το οποίο ορίζει ότι ο ιδιοκτήτης είναι υποχρεωμένος να ανέχεται θορύβους  από το γείτονα μόνο όταν δεν είναι ουσιώδης η ενόχληση ή όταν είναι ουσιώδης, αλλά είναι συνηθισμένη στην περιοχή όπου βρίσκεται το ακίνητο.
Το ουσιώδες κρίνεται με βάση το μέσο και κανονικό ένοικο και βάσει του προορισμού του ακινήτου, αν είναι κατοικία, γραφείο κλπ.
Οπότε αν π.χ. η πολύ δυνατή μουσική βλάπτει ουσιωδώς τη χρήση του ακινήτου ο κύριος, δηλ. ιδιοκτήτης, μπορεί να ασκήσει την αρνητική αγωγή του  άρθρου 1108ΑΚ και να ζητήσει την παύση και παράλειψη των θορύβων στο μέλλον.
Αν είναι μισθωτής προστατεύεται επίσης με την αγωγή της διατάραξης νομής, άρθρα 989 και 997 του ΑΚ.
Υπάρχουν δε, η Αστυν. Διαταξη 3/95 και η Υγειονομικη Διαταξη Α5/85 που αναφέρονται σε ώρες κοινής ησυχίας.
Ποινικά υπάρχει η δυνατότητα της μήνυσης, με το άρθρο 417 ΠΚ.
Επιπλέον για προσβολή της προσωπικοτητήτας, μπορούν να παρθούν ασφαλιστικά μέτρα,
για τη βλάβη.
Αν ο θόρυβος είναι τέτοιος που μπορεί να βλάψει την υγεία, ψυχική και σωματική, ο υπαίτιος παραβαίνει τη διάταξη του άρθρου 22§5β΄του Υγειονομικού Κανονισμού, όπως συμπληρώθηκε με την Γ1γ/6001/1967 Υγειονομική Διάταξη και τιμωρείται με φυλάκιση, ως πλημμέλημα, κατά τις διατάξεις του α.ν. 2520/1940 σε συνδ. με άρθρο 58 του Ν. 4075/2012 σχετ. ΓνωμΕισΑΠ 17/1999.

Αικατερίνη Φραγκιαδάκη

Δικηγόρος

Τηλ. επικοινωνίας 6974386276