Δημοσίευση σε εφημερίδα αναγνώρισης σωματείου

Standard

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
Με την υπ’ αριθμό ……………….. διάταξη του Ειρηνοδικείου Αθηνών αναγνωρίστηκε
αθλητικό σωματείο με την επωνυμία «………………….»

Συνέχεια ανάγνωσης

Επαναλειτουργία του δικηγορικού γραφείου

Standard

⚖️

Το δικηγορικό γραφείο της Αικατερίνης Φραγκιαδάκη επαναλειτουργεί από τη Δευτέρα 4 Μαΐου 2020.

Όπως πάντα η επίσκεψη γίνεται με προκαθορισμένο ραντεβού.

Συνέχεια ανάγνωσης

Ανατροπή τελεσίδικης απόφασης II (Αυτοκίνητα)

Standard

Στην έφεση που άσκησε η ασφαλιστική εταιρεία επί της πρωτόδικης απόφασης του Ειρηνοδικείου Μεγάρων, εκδόθηκε η 1370/2018 Απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, που την έκρινε τυπικά βάσιμη αλλά την απέρριψε κατ´ουσία.

Συνέχεια ανάγνωσης

Νόμιμη η εκπρόθεσμη αποποίηση, εφόσον έγινε από πλάνη ή άγνοια του κληρονόμου( απόφαση)

Standard

Άρειος Πάγος 1570/2010

Προσβολή της αποδοχής της κληρονομίας που συνάγεται από την παραμέληση της προθεσμίας αποποίησης, λόγω πλάνης -.

Συνέχεια ανάγνωσης

Αλλαγή ονόματος αλλοδαπής, που έλαβε την Ελληνική Ιθαγένεια (απόφαση)

Standard

Ειρηνοδικείο Ν. Ιωνίας …/2017

Πραγματικά περιστατικά.

Στην υπόθεση αυτή, τέκνο (θυγατέρα) αλλοδαπών βαπτίστηκε Χριστιανή Ορθόδοξη με την άφιξη της οικογένειας στην Ελλάδα.

Έλαβε την Ελληνική παιδεία με την επιτυχή παρακολούθηση έξι τάξεων,  της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα και προς τούτο έλαβε την Ελληνική Ιθαγένεια.

Συνέχεια ανάγνωσης

Διαταγή προς πρόσωπα που τηρούν βιβλία δημοσιότητας ιδιωτικών εγγράφων

Standard

Όταν αμφισβητείται έννομο συμφέρον από πρόσωπα που τηρούν βιβλία δημοσιότητας ιδιωτικών εγγράφων (άρθρο 791 παρ.2 ΚΠολΔ), όπως :
– Στα βιβλία μεταγραφών, υποθηκών, κατασχέσεων και διεκδικήσεων που τηρούν οι υποθηκοφύλακες στα υποθηκοφυλάκεια
– Στα βιβλία του κτηματολογίου
– Στα νηολόγια
– Στο μητρώο της υπηρεσίας πολιτικής αεροπορίας

Συνέχεια ανάγνωσης