Πρόσβαση στα ιατρικά αρχεία του αποβιώσαντος από τους κληρονόμους του.

Standard

Οι κληρονόμοι του αποβιώσαντος σε περίπτωση «αποτυχημένης »
ιατρικής πράξης.

Η θεώρηση της επαγγελματικής ευθύνης στο πλαίσιο της παροχής υπηρεσιών τόσο στο ευρωπαϊκό δίκαιο, όσο και στο ελληνικό βρίσκει έρεισμα στο άρθρο 8 του Ν. 2251/1994, περί προστασία του καταναλωτή και τις διατάξεις του ενοχικού δικαίου.
Ως σημείο εκκίνησης θα πρέπει να γίνει η λήψη του πλήρους ιατρικού φακέλου του αποβιώσαντος.

Συνέχεια ανάγνωσης